Dethleffs-Logo Terug naar dethleffs.be

Informatie inzake gegevensbescherming

voor het gebruik van beeld-, klank- en videomateriaal en voor de prijsvraag voor de foto- en video-actie ‘90 jaar Dethleffs’

Dethleffs GmbH & Co KG is een onderneming met zetel in Duitsland en verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. De gegevens die u ons doorgeeft, worden opgeslagen in onze centrale klantendatabase in Duitsland.

Doeleinden en rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens

De verzameling en verwerking van persoonsgegevens gebeurt op basis van de bepalingen uit de AVG. De rechtsgrond voor de gegevensverwerking van beeld-, klank- en videomateriaal (hierna: opnames) en van de prijsvraag is gebaseerd op art. 6, lid 1, sub a) AVG. De persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt met als doel de publicatie van de opnames op de door u geselecteerde kanalen en, indien u aan de prijsvraag deelneemt, voor de afhandeling hiervan.

Overdracht van gegevens binnen de groep

Uw gegevens worden niet binnen de groep overgedragen. Als uw gegevens binnen de groep worden overgedragen, gebeurt dat voor de afhandeling van de prijsvraag of voor het beheer van uw opnames resp. met uw toestemming. Bovendien kan er sprake zijn van belang om deze gegevens voor interne, administratieve doeleinden over te dragen. Als uw gegevens buiten Europa verwerkt worden, zal deze overdracht plaatsvinden met inachtneming van alle toepasselijke wetten op het gebied van gegevensbescherming.

Overdracht van gegevens aan andere ontvangers

Uw gegevens worden niet aan andere ontvangers overgedragen. Als uw gegevens aan andere ontvangers worden overgedragen, gebeurt dat alleen in zoverre dat noodzakelijk is voor de afhandeling van de prijsvraag. Daarbij maken we gebruik van dienstverleners, die ons helpen bij de uitvoering van de prijsvraag. Zij handelen alleen volgens onze instructie en verwerken de gegevens alleen voor het vermelde doeleinde. Verdergaand gebruik gebeurt niet; daartoe is wettelijke goedkeuring of toestemming nodig.

Overdracht van gegevens aan een derde land of een internationale organisatie

Gegevens worden alleen overgedragen aan een derde land of een internationale organisatie als we uw persoonsgegevens met uw toestemming publiceren op sociale media om verslag uit te brengen. De overdracht vindt plaats met uw uitdrukkelijke toestemming volgens art. 49, lid 1, sub a) AVG.

Geautomatiseerde besluitvorming incl. profiling

We maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profiling.

Duur van de opslag

Na afloop van de jubileumactie of na herroeping van uw toestemming worden uw gegevens gewist, tenzij er wettelijke bewaarverplichting bestaat.

Uw rechten

U heeft te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, evenals het recht op rectificatie, gegevensoverdraagbaarheid en wissing van deze gegevens; als de wettelijke bewaarverplichting wissing in de weg staat, laten we de persoonsgegevens blokkeren. Bovendien heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens of te verlangen dat we de verwerking beperken. Voorts heeft u het recht bij een toezichthoudende autoriteit een klacht in te dienen.

Als u toestemming heeft gegeven voor de gegevensverwerking, kunt u die te allen tijde voor de toekomst herroepen.

Verantwoordelijke instantie:
Dethleffs GmbH & Co. KG
Arist-Dethleffs-Str. 12
D-88316 Isny
Tel.: +49 (0) 7562 987 0
E-mail: info@dethleffs.de